สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

เทศกาลหุ่นและศิลปะ

เทศกาลหุ่นและศิลปะ เป็นเทศกาลที่รวบรวมเอาคนรักหุ่นและศิลปะแขนงต่างๆได้มาพบปะ เพื่อแลกเปลี่ยนและแสดงผลงานของตน ทั้งในรูปแบบของการประกวด การจัดฟอรั่มพูดคุย การสาธิตและอบรมวิธีการเชิดหุ่น หุ่นสายเสมาได้มีโอกาสนำหุ่นสายไทยไปร่วมเผยแพร่และแลกเปลี่ยนในเทศกาลหุ่นโลกอยู่หลายครั้ง ได้ความรู้นำกลับมาพัฒนาหุ่นสายไทย และนำไปสอนให้กับเยาวชนที่สนใจ อีกทั้งยังได้มีโอกาสสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย นำมาซึ่งความภาคภูมิใจแก่พวกเราอย่างมาก ตามพวกเราไปรู้จักกับเทศกาลหุ่นโลกที่หุ่นสายเสมาได้มีโอกาสไปร่วมกันได้เลยค่ะ

view